تعطیلی مدارس مشهد در نوبت عصر


22 دی 1398 - 10:29
a1f600d277
اطلاعیه آموزش وپرورش در رابطه با تعطیلی مدارس مشهد و برخی شهرستان های خراسان رضوی در نوبت عصر صادر شد

کلیه مدارس مقطع ابتدایی( دوره اول و دوم) و متوسطه اول و دوم در نواحی هفتگانه مشهد و منطقه تبادکان در "نوبت بعد از ظهر " تعطیل است.ضمنا ‌کلیه مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی(در تمام مقاطع) نیز در نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان تعطیل خواهد بود.

همچنین کلیه مدارس در تمامی مقاطع (ابتدایی،متوسطه اول و متوسطه دوم) در منطقه " رضویه " تعطیل می باشد.

۲- کلیه مدارس در مقطع ابتدایی (دوره اول و دوم) در شهرستان های "خواف" و "نیشابور" نیز تعطیل خواهد بود.

۳- همچنین کلیه مدارس مقاطع ابتدایی(دوره اول و دوم) و متوسطه دوره اول در شهرستان "طرقبه شاندیز"تعطیل می باشد.ضمنا ‌کلیه مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی(در تمام مقاطع) نیز در این شهرستان ها تعطیل خواهد بود.

اطلاعیه آموزش وپرورش در رابطه با تعطیلی مدارس مشهد و برخی شهرستان های خراسان رضوی در نوبت عصر صادر شد

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

a1f600d277
22 دی 1398 - 10:29

کلیه مدارس مقطع ابتدایی( دوره اول و دوم) و متوسطه اول و دوم در نواحی هفتگانه مشهد و منطقه تبادکان در "نوبت بعد از ظهر " تعطیل است.ضمنا ‌کلیه مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی(در تمام مقاطع) نیز در نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان تعطیل خواهد بود.

همچنین کلیه مدارس در تمامی مقاطع (ابتدایی،متوسطه اول و متوسطه دوم) در منطقه " رضویه " تعطیل می باشد.

۲- کلیه مدارس در مقطع ابتدایی (دوره اول و دوم) در شهرستان های "خواف" و "نیشابور" نیز تعطیل خواهد بود.

۳- همچنین کلیه مدارس مقاطع ابتدایی(دوره اول و دوم) و متوسطه دوره اول در شهرستان "طرقبه شاندیز"تعطیل می باشد.ضمنا ‌کلیه مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی(در تمام مقاطع) نیز در این شهرستان ها تعطیل خواهد بود.

منبع: مشهد فوری