مدارس مشهد فردا نوبت صبح تعطیل است


22 دی 1398 - 23:31
b7b11a97b4
اطلاعیه تعطیلی یا تاخیر در آغاز به کار مدارس مشهد و برخی مناطق خراسان رضوی در نوبت صبح روز دوشنبه۲۳ دی ماه ۹۸ صادر شد

با توجه به بارش برف،برودت شدید هوا و یخبندان سطح معابر فردا "دوشنبه ۲۳ دی ماه"، مدارس در برخی از شهرستان ها و مناطق استان در "نوبت صبح" به شرح ذیل تعطیل بوده و یا فعالیت خود را با تاخیر آغاز خواهند کرد:
۱- کلیه مدارس در تمامی مقاطع (ابتدایی،متوسطه اول و متوسطه دوم) در شهرستان های " فریمان"، "تربت حیدریه"، "تربت جام"، "تایباد" ، "زاوه "،"رشتخوار"، "باخرز" و همچنین مناطق "کدکن" و"جلگه رخ" تعطیل خواهند بود.
۲- کلیه مدارس در مقاطع ابتدایی (دوره اول و دوم ) و متوسطه دوره اول در شهرستان های" چناران"، " سرخس " ،"صالح آباد "، "کوهسرخ"، " بجستان" و مناطق " رضویه" و "گلبهار"نیز تعطیل خواهد بود.
۳- همچنین کلیه مدارس مقطع ابتدایی (دوره اول و دوم) در شهرستان های"طرقبه شاندیز"، "گناباد "،"نیشابور"، "قوچان " و کوهسرخ" و مناطق "احمدآباد"،"زبرخان" و "میان جلگه" تعطیل می باشد.
۴- مدارس مقطع متوسطه اول ودوم در شهرستان های "کوهسرخ" و "طرقبه شاندیز" و "صالح آباد" فعالیت خود را با ۲ ساعت تاخیر آغاز خواهند کرد.
ضمنا ‌کلیه مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی(در تمام مقاطع) نیز در این شهرستان ها و مناطق تعطیل خواهد بود.

همچنین در اطلاعیه تعطیلی مدارس (شماره ۲) در نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان در "نوبت صبح "روز دوشنبه ۲۳ " دی ماه ۹۸ آمده است

به اطلاع می رساند با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی سطح معابر ، فردا "دوشنبه ۲۳ دی ماه"، علاوه بر موارد مذکور در اطلاعیه ی شماره (۱) روابط عمومی آموزش و پرورش استان، کلیه مدارس مقطع ابتدایی( دوره اول و دوم) در نواحی هفتگانه مشهد و منطقه تبادکان در "نوبت صبح " تعطیل بوده و کلیه مدارس در مقطع متوسطه اول در نواحی هفتگانه و منطقه تبادکان با دو ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
ضمنا ‌کلیه مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی(در تمام مقاطع) نیز در نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان تعطیل خواهد بود.

همچنین  به اطلاع هم استانی های ارجمند میرساند با توجه به بارش شدید برف،برودت هوا و یخبندان سطح معابر فردا "دوشنبه ۲۳ دی ماه" ،علاوه بر موارد مذکور در اطلاعیه های صادره از سوی روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی کلیه مدارس مقطع ابتدایی (دوره اول و دوم) در منطقه "ششتمد" در "نوبت صبح" نیز تعطیل می باشد.با توجه به افزایش برودت هوا و یخبندان سطح معابر در شهرستان "قوچان "، فردا "دوشنبه ۲۳ دی ماه" ،علاوه بر مدارس مقطع ابتدایی(که در اطلاعیه شماره (۱) روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی تعطیل اعلام شده بود) ، مدارس مقطع متوسطه اول این شهرستان نیز در "نوبت صبح" تعطیل خواهد بود.

 

اطلاعیه تعطیلی یا تاخیر در آغاز به کار مدارس مشهد و برخی مناطق خراسان رضوی در نوبت صبح روز دوشنبه۲۳ دی ماه ۹۸ صادر شد

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

b7b11a97b4

با توجه به بارش برف،برودت شدید هوا و یخبندان سطح معابر فردا "دوشنبه ۲۳ دی ماه"، مدارس در برخی از شهرستان ها و مناطق استان در "نوبت صبح" به شرح ذیل تعطیل بوده و یا فعالیت خود را با تاخیر آغاز خواهند کرد:
۱- کلیه مدارس در تمامی مقاطع (ابتدایی،متوسطه اول و متوسطه دوم) در شهرستان های " فریمان"، "تربت حیدریه"، "تربت جام"، "تایباد" ، "زاوه "،"رشتخوار"، "باخرز" و همچنین مناطق "کدکن" و"جلگه رخ" تعطیل خواهند بود.
۲- کلیه مدارس در مقاطع ابتدایی (دوره اول و دوم ) و متوسطه دوره اول در شهرستان های" چناران"، " سرخس " ،"صالح آباد "، "کوهسرخ"، " بجستان" و مناطق " رضویه" و "گلبهار"نیز تعطیل خواهد بود.
۳- همچنین کلیه مدارس مقطع ابتدایی (دوره اول و دوم) در شهرستان های"طرقبه شاندیز"، "گناباد "،"نیشابور"، "قوچان " و کوهسرخ" و مناطق "احمدآباد"،"زبرخان" و "میان جلگه" تعطیل می باشد.
۴- مدارس مقطع متوسطه اول ودوم در شهرستان های "کوهسرخ" و "طرقبه شاندیز" و "صالح آباد" فعالیت خود را با ۲ ساعت تاخیر آغاز خواهند کرد.
ضمنا ‌کلیه مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی(در تمام مقاطع) نیز در این شهرستان ها و مناطق تعطیل خواهد بود.

همچنین در اطلاعیه تعطیلی مدارس (شماره ۲) در نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان در "نوبت صبح "روز دوشنبه ۲۳ " دی ماه ۹۸ آمده است

به اطلاع می رساند با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی سطح معابر ، فردا "دوشنبه ۲۳ دی ماه"، علاوه بر موارد مذکور در اطلاعیه ی شماره (۱) روابط عمومی آموزش و پرورش استان، کلیه مدارس مقطع ابتدایی( دوره اول و دوم) در نواحی هفتگانه مشهد و منطقه تبادکان در "نوبت صبح " تعطیل بوده و کلیه مدارس در مقطع متوسطه اول در نواحی هفتگانه و منطقه تبادکان با دو ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
ضمنا ‌کلیه مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی(در تمام مقاطع) نیز در نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان تعطیل خواهد بود.

همچنین  به اطلاع هم استانی های ارجمند میرساند با توجه به بارش شدید برف،برودت هوا و یخبندان سطح معابر فردا "دوشنبه ۲۳ دی ماه" ،علاوه بر موارد مذکور در اطلاعیه های صادره از سوی روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی کلیه مدارس مقطع ابتدایی (دوره اول و دوم) در منطقه "ششتمد" در "نوبت صبح" نیز تعطیل می باشد.با توجه به افزایش برودت هوا و یخبندان سطح معابر در شهرستان "قوچان "، فردا "دوشنبه ۲۳ دی ماه" ،علاوه بر مدارس مقطع ابتدایی(که در اطلاعیه شماره (۱) روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی تعطیل اعلام شده بود) ، مدارس مقطع متوسطه اول این شهرستان نیز در "نوبت صبح" تعطیل خواهد بود.

 

منبع: مشهد فوری