معمای مرگ زن میان‌سال


24 دی 1398 - 11:36
d76802fa7e
یک زن تهرانی پس از انتقال به کلانتری به کام مرگ فرو رفت و پرونده ای را پیش روی قضات قرار داد.

 

یک زن تهرانی پس از انتقال به کلانتری به کام مرگ فرو رفت و پرونده ای را پیش روی قضات قرار داد. رسیدگی به این پرونده از ۲۷ دی سال ۹۲ به دنبال مرگ مشکوک یک زن ۵۷ ساله به نام اعظم در بیمارستانی در شرق تهران آغاز شد .شواهد  نشان می‌داد دنده این زن شکسته و سرش به شدت آسیب دیده است. با مرگ مشکوک اعظم خواهرش شکایتی را مطرح کرد  و مدعی شد خواهرش از سوی  مأموران پلیس کتک خورده  است . خواهر اعظم  گفت: خواهرم بیمارروانی بود،او  یک روز بعد از بستری شدن در بیمارستان فرار کرد و مقابل خانه‌مان آمد. اما ما در خانه نبودیم . وی ادامه داد:  همسایه‌ها با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته اند و مأموران وی را  به کلانتری برده اند. این زن  افزود: ما وقتی به کلانتری رفتیم و  اعظم را تحویل گرفتیم سر و صورتش خونی بود و حال خوبی نداشت. به همین دلیل او را به بیمارستان منتقل کردیم اما چند ساعت بعد خواهرم فوت کرد.وی مدعی شد: احتمالاً مأموران پلیس 110 هنگام انتقال خواهرم به کلانتری وی  را کتک زده اند.  به دنبال اظهارات خواهر اعظم  مامور پلیس 110 که زن بیمار را به کلانتری منتقل کرده بود  بازداشت شد و  ادعا کرد وقتی وی را به کلانتری منتقل کرده، سر و  صورتش خونی بوده و احتمالاً با همسایه ها درگیر شده است. با تکمیل تحقیقات پلیسی،  مامور پلیس از دست داشتن در قتل اعظم تبرئه شد .اما اولیای دم  به این حکم اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد . در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده مادر و خواهر اعظم برای مامور پلیس 110  حکم قصاص خواستند . سپس مامور پلیس ادعای بی گناهی کرد و یک   شاهد  در دادگاه گفت:  همسایه‌ها زن میان سال را کتک زده و موجب مرگ او شده بودند .مامور پلیس هیچ ضربه ای به او نزد که موجب شکستن دنده هایش شود.

یک زن تهرانی پس از انتقال به کلانتری به کام مرگ فرو رفت و پرونده ای را پیش روی قضات قرار داد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

d76802fa7e
24 دی 1398 - 11:36

 

یک زن تهرانی پس از انتقال به کلانتری به کام مرگ فرو رفت و پرونده ای را پیش روی قضات قرار داد. رسیدگی به این پرونده از ۲۷ دی سال ۹۲ به دنبال مرگ مشکوک یک زن ۵۷ ساله به نام اعظم در بیمارستانی در شرق تهران آغاز شد .شواهد  نشان می‌داد دنده این زن شکسته و سرش به شدت آسیب دیده است. با مرگ مشکوک اعظم خواهرش شکایتی را مطرح کرد  و مدعی شد خواهرش از سوی  مأموران پلیس کتک خورده  است . خواهر اعظم  گفت: خواهرم بیمارروانی بود،او  یک روز بعد از بستری شدن در بیمارستان فرار کرد و مقابل خانه‌مان آمد. اما ما در خانه نبودیم . وی ادامه داد:  همسایه‌ها با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته اند و مأموران وی را  به کلانتری برده اند. این زن  افزود: ما وقتی به کلانتری رفتیم و  اعظم را تحویل گرفتیم سر و صورتش خونی بود و حال خوبی نداشت. به همین دلیل او را به بیمارستان منتقل کردیم اما چند ساعت بعد خواهرم فوت کرد.وی مدعی شد: احتمالاً مأموران پلیس 110 هنگام انتقال خواهرم به کلانتری وی  را کتک زده اند.  به دنبال اظهارات خواهر اعظم  مامور پلیس 110 که زن بیمار را به کلانتری منتقل کرده بود  بازداشت شد و  ادعا کرد وقتی وی را به کلانتری منتقل کرده، سر و  صورتش خونی بوده و احتمالاً با همسایه ها درگیر شده است. با تکمیل تحقیقات پلیسی،  مامور پلیس از دست داشتن در قتل اعظم تبرئه شد .اما اولیای دم  به این حکم اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد . در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده مادر و خواهر اعظم برای مامور پلیس 110  حکم قصاص خواستند . سپس مامور پلیس ادعای بی گناهی کرد و یک   شاهد  در دادگاه گفت:  همسایه‌ها زن میان سال را کتک زده و موجب مرگ او شده بودند .مامور پلیس هیچ ضربه ای به او نزد که موجب شکستن دنده هایش شود.

منبع: روزنامه خراسان

196

نظرات