برف در راه مشهد است


5 بهمن 1398 - 14:56
c257287441
رگبار موقت برف غرب مشهد را فرا می‌‌گیرد

به گزارش مشهد فوری یحیی قاینی پور درباره آخرین وضعیت آب و هوای استان گفت:با توجه به آخرین داده ها یهواشناسی، از عصر شنبه ۵ بهمن ماه، رگبار موقت برف به همراه افزایش شدت وزش باد، غرب مشهد و با شدت کمتر بقیه نقاط شهر را فرا می‌ گیرد.   

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: طی امروز و امشب دمای هوا در اکثر نقاط استان، کاهش یافته اما در سه روز آینده تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود.  

قاینی پور تصریح کرد: تمرکز و شدت بارش برای غرب و شمال مشهد (قاسم آباد، الهیه، نمایشگاه، توس، خواجه ربیع و انتهای بلوار ها یوکیل آباد، معلم و پیروزی) بوده و هر چه به سمت شرق مشهد بریم بارش‌هاکمتر می‌ شود.

 

 

رگبار موقت برف غرب مشهد را فرا می‌‌گیرد

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

c257287441
5 بهمن 1398 - 14:56

به گزارش مشهد فوری یحیی قاینی پور درباره آخرین وضعیت آب و هوای استان گفت:با توجه به آخرین داده ها یهواشناسی، از عصر شنبه ۵ بهمن ماه، رگبار موقت برف به همراه افزایش شدت وزش باد، غرب مشهد و با شدت کمتر بقیه نقاط شهر را فرا می‌ گیرد.   

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: طی امروز و امشب دمای هوا در اکثر نقاط استان، کاهش یافته اما در سه روز آینده تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود.  

قاینی پور تصریح کرد: تمرکز و شدت بارش برای غرب و شمال مشهد (قاسم آباد، الهیه، نمایشگاه، توس، خواجه ربیع و انتهای بلوار ها یوکیل آباد، معلم و پیروزی) بوده و هر چه به سمت شرق مشهد بریم بارش‌هاکمتر می‌ شود.

 

 

برف در راه مشهد است

منبع: مشهد فوری

اخبار ایران و جهان