قاتل فراری خودش را معرفی کرد


23 بهمن 1398 - 10:21
3a049c1da0
جــوان بیست ویک ساله‌ای که در نزاعی خیابانی پسر هجده ساله‌ای را به قتل رسانده و متواری شده بود، خودش را معرفی کرد.

پرونده قتل، در خیابان حر 9واقع در شهرک شهید رجایی شامگاه جمعه در پی درگیری چند جوان رخ داد. بررسی های اولیه از سوی مقام قضایی حکایت از آن داشت که متهم به قتل و مقتول هم محله ای بوده اند.
اما تحقیقات تکمیلی با جمع بندی اظهارات سایر متهمان دخیل در این درگیری حکایت از آن داشت که متهم اصلی پرونده، تازه داماد بوده و آن شب به منزل همسرش در حر 9رفته که درگیری رخ داده است.
با اینکه متهم به قتل پس از درگیری و چاقوکشی از محل گریخته بود، قاضی علی اکبر احمدی نژاد، بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، به خانواده و اطرافیان متهم توصیه های لازم را ارائه و از آن ها خواست تا مقدمات معرفی متهم را فراهم کنند.
توصیه ها خیلی زود کارساز شد و با توجه به عذاب وجدان متهم، این جوان بیست ویک ساله 24ساعت پس از وقوع قتل خودش را به دادسرا معرفی کرد.
او اعتراف کرد که در این درگیری دخیل بوده و چاقویی را از دست یکی از طرفین درگیری بیرون کشیده و با همان ضربه ای به مقتول زده و به علت ترس فرار کرده است. متهم با بیان اینکه قصد کشتن این فرد را نداشته است، انگیزه نزاع را فحاشی و مزاحمت از سوی مقتول و دوستانش اعلام کرد. به دستور قاضی احمدی نژاد، متهم برای تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

جــوان بیست ویک ساله‌ای که در نزاعی خیابانی پسر هجده ساله‌ای را به قتل رسانده و متواری شده بود، خودش را معرفی کرد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

3a049c1da0
23 بهمن 1398 - 10:21

پرونده قتل، در خیابان حر 9واقع در شهرک شهید رجایی شامگاه جمعه در پی درگیری چند جوان رخ داد. بررسی های اولیه از سوی مقام قضایی حکایت از آن داشت که متهم به قتل و مقتول هم محله ای بوده اند.
اما تحقیقات تکمیلی با جمع بندی اظهارات سایر متهمان دخیل در این درگیری حکایت از آن داشت که متهم اصلی پرونده، تازه داماد بوده و آن شب به منزل همسرش در حر 9رفته که درگیری رخ داده است.
با اینکه متهم به قتل پس از درگیری و چاقوکشی از محل گریخته بود، قاضی علی اکبر احمدی نژاد، بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، به خانواده و اطرافیان متهم توصیه های لازم را ارائه و از آن ها خواست تا مقدمات معرفی متهم را فراهم کنند.
توصیه ها خیلی زود کارساز شد و با توجه به عذاب وجدان متهم، این جوان بیست ویک ساله 24ساعت پس از وقوع قتل خودش را به دادسرا معرفی کرد.
او اعتراف کرد که در این درگیری دخیل بوده و چاقویی را از دست یکی از طرفین درگیری بیرون کشیده و با همان ضربه ای به مقتول زده و به علت ترس فرار کرده است. متهم با بیان اینکه قصد کشتن این فرد را نداشته است، انگیزه نزاع را فحاشی و مزاحمت از سوی مقتول و دوستانش اعلام کرد. به دستور قاضی احمدی نژاد، متهم برای تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

منبع: شهرآرا