سبد معیشت کارگران حداقل ۶ میلیون تومان هزینه دارد


25 بهمن 1398 - 11:35
6548d029ca
هزینه‌های تأمین معیشت کارگران با بحث مسکن و بهداشت برای یک زندگی ۴نفره، حدود ۶میلیون تومان است.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه خط فقر در بین آحاد کارگران حدود ۸ میلیون تومان است اظهار کرد: اگر فقط بخواهیم هزینه‌های تأمین معیشت کارگران را بگوییم حدود ۶میلیون تومان با بحث مسکن و بهداشت برای یک زندگی ۴نفره نیاز است.

هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره توجه به سبد معیشت کارگران برای بررسی دستمزد سال ۹۹ گفت: نمایندگان کارگران از مفاد قانونی موضوع بیشتری نمی‌خواهند. در ماده ۴۱ قانون کار به اینکه دستمزد کارگران بر اساس چه مواردی تعیین شود اشاره شده است. نمایندگان کارگران به دنبال این هستند که دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که سبد معیشت زندگی کارگران تأمین شود.

وی با بیان اینکه جلسات شورای عالی کار به صورت سه جانبه (دولت، کارگر و کارفرما) برگزار می‌شود افزود:ما هم قبول داریم که شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست، اما  انتظار داریم که دولت به عنوان یکی از ضلع‌های شریک اجتماعی کمکی کند تا  تعادلی بین درخواست کارگران برای تأمین سبد معیشت و مشکلات کارفرمایان برقرار شود.  

 ابوی با بیان اینکه خط فقر در بین آحاد کارگران حدود ۸ میلیون تومان است گفت: کارگران طی جلساتی که برای بررسی تعیین هزینه‌های سبد معیشت دارند به این نتیجه رسیده اند که خط فقر در بین آحاد کارگران حدود ۸ میلیون تومان است. اما اگر بخواهیم فقط رقم هزینه‌های زندگی را اعلام کنیم این رقم حدود ۶ میلیون تومان است.  اگر فقط بخواهیم هزینه‌های تأمین معیشت کارگران را بگوییم حدود ۶ میلیون تومان با بحث مسکن و بهداشت برای یک زندگی ۴ نفره نیاز است.

 دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: رقم هزینه زندگی کارگران دیگر کمتر از ۶ میلیون تومان نیست. این را قبول داریم که کارفرمایان هم با مشکلاتی در مسیر تولید روبرو هستند، اما دولت باید اقدامی کند تا تعادلی بین درخواست کارگران و کارفرمایان ایجاد شود.

وی بیان کرد: عمده تولید کنندگان از شرایط تولید خود ناراضی نیستند، شرایط تحریم باعث شده است که آن‌ها تولیدات خود را در داخل بهتر به فروش برسانند. تولیدات آن‌ها در انبار‌ها نمانده است. اکثر کارفرمایان از شرایط فروش خود رضایت دارند.

 ابوی با بیان اینکه در هفته آینده جلسه کمیته دستمزد به منظور نهایی کردن هزینه سبد معیشت برگزار می‌شود افزود:امیدواریم رقمی تعیین شود که کارگران مقابل خانواده خود شرمنده نشوند. شورای عالی کار از هفته‌های آینده به طور جدی وارد مذاکرات مزد سال ۹۹ خواهد شد و انتظار داریم با درنظر گرفتن واقعیت‌های روز جامعه و لمس شرایط زندگی کارگران رقم دستمزد را تعیین کند.

هزینه‌های تأمین معیشت کارگران با بحث مسکن و بهداشت برای یک زندگی ۴نفره، حدود ۶میلیون تومان است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

6548d029ca
25 بهمن 1398 - 11:35

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه خط فقر در بین آحاد کارگران حدود ۸ میلیون تومان است اظهار کرد: اگر فقط بخواهیم هزینه‌های تأمین معیشت کارگران را بگوییم حدود ۶میلیون تومان با بحث مسکن و بهداشت برای یک زندگی ۴نفره نیاز است.

هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره توجه به سبد معیشت کارگران برای بررسی دستمزد سال ۹۹ گفت: نمایندگان کارگران از مفاد قانونی موضوع بیشتری نمی‌خواهند. در ماده ۴۱ قانون کار به اینکه دستمزد کارگران بر اساس چه مواردی تعیین شود اشاره شده است. نمایندگان کارگران به دنبال این هستند که دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که سبد معیشت زندگی کارگران تأمین شود.

وی با بیان اینکه جلسات شورای عالی کار به صورت سه جانبه (دولت، کارگر و کارفرما) برگزار می‌شود افزود:ما هم قبول داریم که شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست، اما  انتظار داریم که دولت به عنوان یکی از ضلع‌های شریک اجتماعی کمکی کند تا  تعادلی بین درخواست کارگران برای تأمین سبد معیشت و مشکلات کارفرمایان برقرار شود.  

 ابوی با بیان اینکه خط فقر در بین آحاد کارگران حدود ۸ میلیون تومان است گفت: کارگران طی جلساتی که برای بررسی تعیین هزینه‌های سبد معیشت دارند به این نتیجه رسیده اند که خط فقر در بین آحاد کارگران حدود ۸ میلیون تومان است. اما اگر بخواهیم فقط رقم هزینه‌های زندگی را اعلام کنیم این رقم حدود ۶ میلیون تومان است.  اگر فقط بخواهیم هزینه‌های تأمین معیشت کارگران را بگوییم حدود ۶ میلیون تومان با بحث مسکن و بهداشت برای یک زندگی ۴ نفره نیاز است.

 دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: رقم هزینه زندگی کارگران دیگر کمتر از ۶ میلیون تومان نیست. این را قبول داریم که کارفرمایان هم با مشکلاتی در مسیر تولید روبرو هستند، اما دولت باید اقدامی کند تا تعادلی بین درخواست کارگران و کارفرمایان ایجاد شود.

وی بیان کرد: عمده تولید کنندگان از شرایط تولید خود ناراضی نیستند، شرایط تحریم باعث شده است که آن‌ها تولیدات خود را در داخل بهتر به فروش برسانند. تولیدات آن‌ها در انبار‌ها نمانده است. اکثر کارفرمایان از شرایط فروش خود رضایت دارند.

 ابوی با بیان اینکه در هفته آینده جلسه کمیته دستمزد به منظور نهایی کردن هزینه سبد معیشت برگزار می‌شود افزود:امیدواریم رقمی تعیین شود که کارگران مقابل خانواده خود شرمنده نشوند. شورای عالی کار از هفته‌های آینده به طور جدی وارد مذاکرات مزد سال ۹۹ خواهد شد و انتظار داریم با درنظر گرفتن واقعیت‌های روز جامعه و لمس شرایط زندگی کارگران رقم دستمزد را تعیین کند.

منبع: تسنیم