بهره‌برداری از اولین پل تیرقوسی شمال شرق کشور در مشهد


10 اسفند 1398 - 11:57
a2070778cd
اولین پل تیرقوسی شمال شرق کشور در بولوار ابوطالب مشهد به بهره‌برداری رسید.

مراسم افتتاحیه دوربرگردان غیر همسطح ابوطالب به عنوان اولین پل تیرقوسی شمال شرق کشور قرار بود امروز برگزار شود که به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا لغو شد و این پل بدون مراسم افتتاحیه به بهره‌برداری رسید.

دوربرگردان غیرهمسطح ابوطالب به طول ۶۵۰ متر و با شیب رمپ ۴ درصد، عرشه پل به طول 50 متر دارای دو دهانه ۲۵ متری و اولین پلی است که با استفاده از تیرهای قوسی احداث شده است.

این دوربرگردان غیرهمسطح بولوار ابوطالب شمالی را به بولوار ابوطالب جنوبی متصل خواهد کرد.

این پل با اعتبار 17 و نیم میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و بار ترافیک را در گذر از میدان خیام کاهش می‌دهد.

اولین پل تیرقوسی شمال شرق کشور در بولوار ابوطالب مشهد به بهره‌برداری رسید.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

a2070778cd
10 اسفند 1398 - 11:57

مراسم افتتاحیه دوربرگردان غیر همسطح ابوطالب به عنوان اولین پل تیرقوسی شمال شرق کشور قرار بود امروز برگزار شود که به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا لغو شد و این پل بدون مراسم افتتاحیه به بهره‌برداری رسید.

دوربرگردان غیرهمسطح ابوطالب به طول ۶۵۰ متر و با شیب رمپ ۴ درصد، عرشه پل به طول 50 متر دارای دو دهانه ۲۵ متری و اولین پلی است که با استفاده از تیرهای قوسی احداث شده است.

این دوربرگردان غیرهمسطح بولوار ابوطالب شمالی را به بولوار ابوطالب جنوبی متصل خواهد کرد.

این پل با اعتبار 17 و نیم میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و بار ترافیک را در گذر از میدان خیام کاهش می‌دهد.

منبع: ایسنا