ادد کن، پول بگیر !


9 فروردین 1399 - 14:34
f2124756ed
قاضی دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان رضوی گفت: مدتی است که عده‌ای سودجو با راه اندازی گروه‌هایی در فضای مجازی با وعده پرداخت یک میلیون تومان وجه نقد در ازای افزودن ۱۰۰ عضو اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

غلامرضا قنبری راد، در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: متاسفانه چند وقتی است برخی با وعده پرداخت یک میلیون تومان وجه نقد در ازای افزودن ۱۰۰ عضو به گروه‌هایی تحت عناوین مختلف، اقدام به افزودن دوستان و آشنایانشان به این گروه‌ها می‌کنند.
وی افزود: در این گروه‌ها به صورت متوالی و برای ترغیب کاربران به افزودن عضو جدید تصاویر رسید واریز وجه به حساب افراد مختلف را منتشر می‌کنند، در صورتی که تمامی این تصاویر جعلی و ساختگی است.
این مقام قضایی تصریح کرد: این اقدام درکنار آنکه به راحتی آی دی‌های آشنایان خود را بدون اطلاع آن‌ها در اختیار افراد ناشناخته با مقاصد نامشخص قرار می‌دهند، سرآغاز مزاحمت‌ها و یا سوءاستفاده از تصاویر پروفایل افراد خواهد شد.
قاضی قنبری راد ادامه داد: اما پشت پرده ماجرا چیز دیگری هست و گردانندگان این گروه‌ها پس از رسیدن به مقاصد مورد نظر اسم گروه را به عناوینی نظیر معرفی افراد بیوه،مطلقه و...تغییر داده و لینک‌های آلوده‌ای را در این گروه‌ها منتشر کرده و حتی از تصاویر اعضایی که اجباری به گروه‌ها اضافه شده‌اند هم برای مقاصد مجرمانه خود استفاده می‌کنند.
 قاضی دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان رضوی به گردانندگان این گونه کانال‌ها هشدار داد: دستگاه قضایی با متخلفان با قاطعیت برخورد و آن‌ها با اتهاماتی نظیر جعل داده و استفاده از داده مجعول در خصوص رسیدهای بانکی)، نشر اکاذیب، تحریک و ترغیب افراد به اعمال منافی عفت و... برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
درمقابل شهروندان مراقب باشند و با افزودن اجباری دوستان و آشنایان خود با‌وعده‌های واهی به این دست گروه‌ها باعث ایجاد مزاحمت‌های مختلف برای آن‌ها نشوند.

قاضی دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان رضوی گفت: مدتی است که عده‌ای سودجو با راه اندازی گروه‌هایی در فضای مجازی با وعده پرداخت یک میلیون تومان وجه نقد در ازای افزودن ۱۰۰ عضو اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

f2124756ed
9 فروردین 1399 - 14:34

غلامرضا قنبری راد، در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: متاسفانه چند وقتی است برخی با وعده پرداخت یک میلیون تومان وجه نقد در ازای افزودن ۱۰۰ عضو به گروه‌هایی تحت عناوین مختلف، اقدام به افزودن دوستان و آشنایانشان به این گروه‌ها می‌کنند.
وی افزود: در این گروه‌ها به صورت متوالی و برای ترغیب کاربران به افزودن عضو جدید تصاویر رسید واریز وجه به حساب افراد مختلف را منتشر می‌کنند، در صورتی که تمامی این تصاویر جعلی و ساختگی است.
این مقام قضایی تصریح کرد: این اقدام درکنار آنکه به راحتی آی دی‌های آشنایان خود را بدون اطلاع آن‌ها در اختیار افراد ناشناخته با مقاصد نامشخص قرار می‌دهند، سرآغاز مزاحمت‌ها و یا سوءاستفاده از تصاویر پروفایل افراد خواهد شد.
قاضی قنبری راد ادامه داد: اما پشت پرده ماجرا چیز دیگری هست و گردانندگان این گروه‌ها پس از رسیدن به مقاصد مورد نظر اسم گروه را به عناوینی نظیر معرفی افراد بیوه،مطلقه و...تغییر داده و لینک‌های آلوده‌ای را در این گروه‌ها منتشر کرده و حتی از تصاویر اعضایی که اجباری به گروه‌ها اضافه شده‌اند هم برای مقاصد مجرمانه خود استفاده می‌کنند.
 قاضی دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان رضوی به گردانندگان این گونه کانال‌ها هشدار داد: دستگاه قضایی با متخلفان با قاطعیت برخورد و آن‌ها با اتهاماتی نظیر جعل داده و استفاده از داده مجعول در خصوص رسیدهای بانکی)، نشر اکاذیب، تحریک و ترغیب افراد به اعمال منافی عفت و... برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
درمقابل شهروندان مراقب باشند و با افزودن اجباری دوستان و آشنایان خود با‌وعده‌های واهی به این دست گروه‌ها باعث ایجاد مزاحمت‌های مختلف برای آن‌ها نشوند.

منبع: مشهد فوری