نخستین موزه ریلی کشور در مشهد


25 اردیبهشت 1399 - 12:29
cfa44e2e65
رئیس گروه موزه ها و اموال منقول اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: «نخستین موزه ریلی راه آهن کشور در مشهد افتتاح می شود.

به گزارش مشهدفوری محمدرضا پهلوان امروز پنج‌شنبه 25 اردیبهشت ماه 1399 با اعلام این خبر افزود: «با توجه به ماده 39 فصل پنجم آئین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب سال 1389 هیئت وزیران و بخش‌نامه شماره 45011/201015 سال 1389 معاون اول رییس جمهور، پروانه رسمی فعالیت موزه ریلی راه آهن مشهد وابسته به اداره کل راه آهن خراسان رضوی با شناسه ملی 101011557044 در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1399 صادر شد.»


او ادامه داد: «موزه ریلی راه آهن مشهد در دو بخش سالنی و فضای باز به متراژ هزار متر، ایجاد شده است که در داخل سالن 300 قطعه تجهیزات ریلی، وسایل ماموران راه آهن، قطعات و وسایل مربوط به قطارها، انواع تلفن‌های ارتباطی، پنکه های چدنی، انواع پلاک، ماشین تحریر، تجهیزات موتورهای لوکوموتیو، انواع فانوس سوزن بانی در دو طبقه و در بخش فضای باز هم تعدادی لکوموتیو کشنده های ریلی به نمایش گذاشته شده است.»
گفتنی است: خراسان رضوی از مجموع 12 هزار و پانصد متر خطوط ریلی کشور، معادل 12 درصد از این خطوط ریلی به میزان 1500 کیلومتر را در اختیار دارد.

رئیس گروه موزه ها و اموال منقول اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: «نخستین موزه ریلی راه آهن کشور در مشهد افتتاح می شود.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

cfa44e2e65
25 اردیبهشت 1399 - 12:29

به گزارش مشهدفوری محمدرضا پهلوان امروز پنج‌شنبه 25 اردیبهشت ماه 1399 با اعلام این خبر افزود: «با توجه به ماده 39 فصل پنجم آئین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب سال 1389 هیئت وزیران و بخش‌نامه شماره 45011/201015 سال 1389 معاون اول رییس جمهور، پروانه رسمی فعالیت موزه ریلی راه آهن مشهد وابسته به اداره کل راه آهن خراسان رضوی با شناسه ملی 101011557044 در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1399 صادر شد.»


او ادامه داد: «موزه ریلی راه آهن مشهد در دو بخش سالنی و فضای باز به متراژ هزار متر، ایجاد شده است که در داخل سالن 300 قطعه تجهیزات ریلی، وسایل ماموران راه آهن، قطعات و وسایل مربوط به قطارها، انواع تلفن‌های ارتباطی، پنکه های چدنی، انواع پلاک، ماشین تحریر، تجهیزات موتورهای لوکوموتیو، انواع فانوس سوزن بانی در دو طبقه و در بخش فضای باز هم تعدادی لکوموتیو کشنده های ریلی به نمایش گذاشته شده است.»
گفتنی است: خراسان رضوی از مجموع 12 هزار و پانصد متر خطوط ریلی کشور، معادل 12 درصد از این خطوط ریلی به میزان 1500 کیلومتر را در اختیار دارد.

منبع: مشهد فوری