هفت شهروند مشهدی از آتش‌سوزی منزل مسکونی نجات یافتند


1 خرداد 1399 - 22:10
6bcfec66f1
معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: هفت نفر از حریق رخ داده در یک منزل مسکونی واقع در شهرک غرب این کلانشهر نجات داده شدند.

آتشپاد دوم محمدجواد سبحانی اظهار کرد: امروز در پی مشاهده دود از داخل یک آپارتمان مسکونی بلوار امیریه آتش‌نشانان به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش سوزی در آپارتمان پنج طبقه رخ داده بود و دود سمی ناشی از این حریق در حال سرایت به سایر قسمتهای آن بود.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: آتش‌نشانان ضمن مهار حریق، هفت شهروند حاضر در این ساختمان را به محیط امن منتقل کردند.

وی افزود: نشت گاز  شهری از پایه یک سماور در داخل آشپزخانه یکی از واحدهای مسکونی علت این حریق بود. 

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: هفت نفر از حریق رخ داده در یک منزل مسکونی واقع در شهرک غرب این کلانشهر نجات داده شدند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

6bcfec66f1
1 خرداد 1399 - 22:10

آتشپاد دوم محمدجواد سبحانی اظهار کرد: امروز در پی مشاهده دود از داخل یک آپارتمان مسکونی بلوار امیریه آتش‌نشانان به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش سوزی در آپارتمان پنج طبقه رخ داده بود و دود سمی ناشی از این حریق در حال سرایت به سایر قسمتهای آن بود.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: آتش‌نشانان ضمن مهار حریق، هفت شهروند حاضر در این ساختمان را به محیط امن منتقل کردند.

وی افزود: نشت گاز  شهری از پایه یک سماور در داخل آشپزخانه یکی از واحدهای مسکونی علت این حریق بود. 

منبع: ایرنا