دو مشهدی گزینه ریاست و نائب رئیسی مجلس


7 خرداد 1399 - 21:26
e9bbb19161
در جلسه امروز فراکسیون اکثریت مجلس محمدباقر قالیباف با ۱۶۶ رای موافق به عنوان نامزد ریاست مجلس و امیر حسین قاضی زاده هاشمی و علی نیکزاد به عنوان نایب رئیسی مجلس یازدهم انتخاب شدند.

به گزارش مشهد فوری، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با ۹۴ رای، علی نیکزاد با ۹۳ رای، عبدالرضا مصری با ۷۷ رای محمدمهدی زاهدی با ۵۶ رای، الیاس نادران با ۵۳ رای و علیرضا منادی سفیدان با ۴۳ رای در فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم برای کاندیداتوری نایب رئیسی مجلس کسب کردند.

بر این اساس امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علی نیکزاد کاندیدای فراکسیون اکثریت مجلس برای نایب رئیسی هستند. 

همچنین در جلسه امروز فراکسیون اکثریت مجلس، محمدباقر قالیباف با ۱۶۶ رای موافق به عنوان نامزد ریاست مجلس انتخاب شد.
بر این اساس حاجی بابایی ۵۷ رای، میرسلیم ۵۷ رای و نوروزی ۲ رای اخذ کردند.

 

در جلسه امروز فراکسیون اکثریت مجلس محمدباقر قالیباف با ۱۶۶ رای موافق به عنوان نامزد ریاست مجلس و امیر حسین قاضی زاده هاشمی و علی نیکزاد به عنوان نایب رئیسی مجلس یازدهم انتخاب شدند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

e9bbb19161
7 خرداد 1399 - 21:26

به گزارش مشهد فوری، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با ۹۴ رای، علی نیکزاد با ۹۳ رای، عبدالرضا مصری با ۷۷ رای محمدمهدی زاهدی با ۵۶ رای، الیاس نادران با ۵۳ رای و علیرضا منادی سفیدان با ۴۳ رای در فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم برای کاندیداتوری نایب رئیسی مجلس کسب کردند.

بر این اساس امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علی نیکزاد کاندیدای فراکسیون اکثریت مجلس برای نایب رئیسی هستند. 

همچنین در جلسه امروز فراکسیون اکثریت مجلس، محمدباقر قالیباف با ۱۶۶ رای موافق به عنوان نامزد ریاست مجلس انتخاب شد.
بر این اساس حاجی بابایی ۵۷ رای، میرسلیم ۵۷ رای و نوروزی ۲ رای اخذ کردند.

 

منبع: مشهد فوری