مسدود شدن خیابان خرمشهر مشهد به دلیل فرونشست زمین


7 خرداد 1399 - 21:31
e9cdf7c249
سازمان آتش‌نشانی مشهد از فرونشست زمین در خیابان خرمشهر مشهد و مسدود شدن مسیر غرب به شرق و شرق به غرب این خیابان خبر داد.

آتشپاد سوم احمد حصاریان با بیان این مطلب گفت: هم اکنون آتش‌نشان ایستگاه شماره ۴ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداري مشهد برای ایمن سازی محیط حادثه در محل حضور دارند و عوامل شرکت برق، آب و فاضلاب ،شهرداری منطقه و راهنمایی و رانندگی در محل حضور دارند تا نسبت به برطرف کردن مشکل به وجود آمده اقدام کنند

سازمان آتش‌نشانی مشهد از فرونشست زمین در خیابان خرمشهر مشهد و مسدود شدن مسیر غرب به شرق و شرق به غرب این خیابان خبر داد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

e9cdf7c249
7 خرداد 1399 - 21:31

آتشپاد سوم احمد حصاریان با بیان این مطلب گفت: هم اکنون آتش‌نشان ایستگاه شماره ۴ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداري مشهد برای ایمن سازی محیط حادثه در محل حضور دارند و عوامل شرکت برق، آب و فاضلاب ،شهرداری منطقه و راهنمایی و رانندگی در محل حضور دارند تا نسبت به برطرف کردن مشکل به وجود آمده اقدام کنند

منبع: مشهد فوری