اولین‌ مجلس پس از گام دوم ‌انقلاب


9 خرداد 1399 - 11:24
0b17be5d9e
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس مجلس یازدهم

مجلس جدید نشان داد که یک نگاه نسبتا جامعی دارد و از چند زاویه با اینکه انتخاب هیئت رئیسه مجلس بحث‌های زیادی پیرامون آن وجود داشت نکات قابل توجهی نیز دارد. اولین نکته اینکه مجلس یازدهم چهره‌های تراز بالا و نزدیک بهم زیاد دارد یعنی از یک طرف تعداد نیروهای شناخته شده زیادی دارد و از طرفی دیگر فاصله این افراد از یکدیگر زیاد نیست بنابراین در سطوح مختلف مدیریتی مجلس گزینه‌های فراوان و قابل طرح بالایی داریم. این وضعیت در هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها نیز وجود دارد، حتی نیروهای جدیدی که سابقه نمایندگی ندارند و وارد مجلس شده‌اند نیز افراد کار کشته و با انگیزه‌ای هستند که می‌توان از آن‌ها به عنوان چهره‌های جدی ذکر کرد.

در ترکیب هیئت رئیسه مجلس جدید علاوه بر چهره‌های دارای سابقه در هیئت رئیسه مجلس و نمایندگی تعدادی نیز شخصیت‌هایی با چهره‌های جدیدی هستند که بلافاصله به هیئت رئیسه راه پیدا کرده‌اند. افرادی که با وجود اینکه چهره جدید به لحاظ ورود به مجلس هستند اما از نظر سابقه اجرایی، پرسابقه هستند مانند: آقایان قالیباف و نیکزاد.

در مجلس جدید چهره‌های جوان و قابل اعتنایی راه پیدا کرده‌اند که در گام اول برای هیئت رئیسه نمایندگانی نیز فرستاده‌اند مانند: آقایان پیرهادی، دهنوی و متفکر آزاد که به نوبه خود پدیده جالبی است.

 در هیئت رئیسه از تمام طیف‌های مختلف سیاسی که در جریان اصولگرایی مطرح می‌شود نمایندگانی وجود دارد، این نشان می‌دهد که این گروه‌ها به خوبی می‌توانند با هم کار کنند همچنین حرکت سریعی که برای تشکیل جلسات و انتخاب هیئت رئیسه صورت گرفت گویای این موضوع بوده که در حل و فصل مشکلات مردم گام‌های جدی و سریعی در پیش داریم.

در هفته آینده چندین جلسه برای رسیدن به اولویت‌ها داریم، سپس این اولویت‌ها را به جمع بندی می‌رسانیم و در نهایت این جمع بندی‌ها را به نتیجه خواهیم رساند همچنین در گام اول به سرعت بناست کمیسیون آئین نامه را تشکیل دهیم برای اینکه موضوعات جدی ساختاری و درونی مجلس رسیدگی و به نتیجه برسد.

از خصوصیات شروع به کار مجلس جدید حرکت جهادی، سریع و عالمانه است که امیدواریم به قدرت و قوت بتواند کار خود را انجام و ادامه دهد همچنین در تلاش هستیم کمیسیون‌ها خیلی جامع و کارآمد تشکیل شده و باعث شود کار با قوت و قدرت جلو برود و نتایج خوبی را برای مجلس رقم بزند.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس مجلس یازدهم

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

0b17be5d9e
9 خرداد 1399 - 11:24

مجلس جدید نشان داد که یک نگاه نسبتا جامعی دارد و از چند زاویه با اینکه انتخاب هیئت رئیسه مجلس بحث‌های زیادی پیرامون آن وجود داشت نکات قابل توجهی نیز دارد. اولین نکته اینکه مجلس یازدهم چهره‌های تراز بالا و نزدیک بهم زیاد دارد یعنی از یک طرف تعداد نیروهای شناخته شده زیادی دارد و از طرفی دیگر فاصله این افراد از یکدیگر زیاد نیست بنابراین در سطوح مختلف مدیریتی مجلس گزینه‌های فراوان و قابل طرح بالایی داریم. این وضعیت در هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها نیز وجود دارد، حتی نیروهای جدیدی که سابقه نمایندگی ندارند و وارد مجلس شده‌اند نیز افراد کار کشته و با انگیزه‌ای هستند که می‌توان از آن‌ها به عنوان چهره‌های جدی ذکر کرد.

در ترکیب هیئت رئیسه مجلس جدید علاوه بر چهره‌های دارای سابقه در هیئت رئیسه مجلس و نمایندگی تعدادی نیز شخصیت‌هایی با چهره‌های جدیدی هستند که بلافاصله به هیئت رئیسه راه پیدا کرده‌اند. افرادی که با وجود اینکه چهره جدید به لحاظ ورود به مجلس هستند اما از نظر سابقه اجرایی، پرسابقه هستند مانند: آقایان قالیباف و نیکزاد.

در مجلس جدید چهره‌های جوان و قابل اعتنایی راه پیدا کرده‌اند که در گام اول برای هیئت رئیسه نمایندگانی نیز فرستاده‌اند مانند: آقایان پیرهادی، دهنوی و متفکر آزاد که به نوبه خود پدیده جالبی است.

 در هیئت رئیسه از تمام طیف‌های مختلف سیاسی که در جریان اصولگرایی مطرح می‌شود نمایندگانی وجود دارد، این نشان می‌دهد که این گروه‌ها به خوبی می‌توانند با هم کار کنند همچنین حرکت سریعی که برای تشکیل جلسات و انتخاب هیئت رئیسه صورت گرفت گویای این موضوع بوده که در حل و فصل مشکلات مردم گام‌های جدی و سریعی در پیش داریم.

در هفته آینده چندین جلسه برای رسیدن به اولویت‌ها داریم، سپس این اولویت‌ها را به جمع بندی می‌رسانیم و در نهایت این جمع بندی‌ها را به نتیجه خواهیم رساند همچنین در گام اول به سرعت بناست کمیسیون آئین نامه را تشکیل دهیم برای اینکه موضوعات جدی ساختاری و درونی مجلس رسیدگی و به نتیجه برسد.

از خصوصیات شروع به کار مجلس جدید حرکت جهادی، سریع و عالمانه است که امیدواریم به قدرت و قوت بتواند کار خود را انجام و ادامه دهد همچنین در تلاش هستیم کمیسیون‌ها خیلی جامع و کارآمد تشکیل شده و باعث شود کار با قوت و قدرت جلو برود و نتایج خوبی را برای مجلس رقم بزند.

منبع: مشهد فوری