توزیع هزار تن برنج در استان خراسان رضوی


8 تیر 1399 - 21:19
8c9e078a08
معاون اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی گفت: تفاوت نرخ ارز در افزایش قیمت برنج موثر بود. هزار تن برنج در استان‌توزیع می‌شود.

علی رسولیان در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد:تفاوت نرخ ارز در افزایش قیمت برنج موثر بود. هزار تن برنج در استان‌توزیع می‌شود. 
وی افزود: قیمت‌ مصوب مرغ ۱۵۵۰۰ تومان است و از فردا با قیمت بیشتر از این برخورد می‌کنند.
:معاون اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی بیان کردقیمت تخم مرغ ۱۱هزار تومان است و نیاز تخم مرغ استان را تامین می‌کنیم همچنین ۲۷هزار تن شکر به استان اختصاص یافته است. 

معاون اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی گفت: تفاوت نرخ ارز در افزایش قیمت برنج موثر بود. هزار تن برنج در استان‌توزیع می‌شود.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

علی رسولیان در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد:تفاوت نرخ ارز در افزایش قیمت برنج موثر بود. هزار تن برنج در استان‌توزیع می‌شود. 
وی افزود: قیمت‌ مصوب مرغ ۱۵۵۰۰ تومان است و از فردا با قیمت بیشتر از این برخورد می‌کنند.
:معاون اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی بیان کردقیمت تخم مرغ ۱۱هزار تومان است و نیاز تخم مرغ استان را تامین می‌کنیم همچنین ۲۷هزار تن شکر به استان اختصاص یافته است. 

منبع: مشهد فوری